Hvad er topskat?

I Danmark lever vi i et velfærdssamfund, som er bygget op omkring demokratiske værdier som bl.a. går ud på at de rige skal løfte de svages byrde, da de har flest ressourcer og overskud. Den måde de rige i Danmark hjælper de svage på, er bl.a. ved at betale topskat hver måned af deres indtægt, en procentdel af den indtægt går så til at hjælpe de svage eller de fattige i samfundet.

Topskatten blev indført ved en skattereform i 1994, hvor satsen for topskat blev sat til 12.5% men steg senere i 1996 til 15%, som stadig er den procentsats der gælder i dag i 2019. Betyder det så at dem der skal betale topskat også skal betale normal skat, som alle andre borgere? Svaret er ja.

Hvis du skal betale topskat, skal du også betale normal skat. Topskat er 15% af din indkomst, du har betalt AM-Bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) som er på 8%. Dvs. du kan tjene op til 513.400 kr., efter AM-Bidrag, før du skal betale topskat i Danmark. Du kan se udviklingen fra 2017 til 2019, ved at se på nedenstående billede.

Hvad er topskat

Der er nu 40.000 færre danskere der betaler topskat i 2019, fremfor i 2017, efter at topskattegrænsen er blevet hævet. Det svarer til at der på nuværende tidspunkt i 2019 er ca. 460.000 topskatteydere i Danmark. I 2017 var der omkring 500.000+ danskere der betalte topskat.

Ens erhverv har en stor betydning for om man skal betale topskat eller ej, da lønningerne jo er højere i nogle erhverv end andre, her er en liste over de erhverv som betaler mest i topskat.

 1. Læger
 2. Advokater, jurister
 3. Gymnasielærere
 4. Sygeplejersker
 5. Folkeskolelærere
 6. Lastbilchauffører
 7. SOSU
 8. Elektrikere
 9. Mekanikere
 10. Pædagoger
 11. Smedearbejdere
 12. VVS-arbejdere
 13. Tømrere og snedkere
 14. Murerarbejdere

Derudover er det typisk selvstændige der betaler topskat eller andre lign. direktør/chef-stillinger.

Hvordan udregner man topskatten?

Topskattesatsen bliver udregnet ved at lægge alle de forskellige skattesatser sammen i ét regnestykke, hvis resultatet af dette regnestykke overstiger det maksimale skatteloft, bliver det nedsat til de maksimale værdier. Topskatten ligger jo som tidligere nævnt på 15%, udover topskatten beregner man også sundhedsbidrag, kommuneskat og bundskat, hvis det går over det maksimale loft på 52.02%, vil det blive nedjusteret. De forskellige skatter kunne eksempelvis se således ud som nedenstående oversigt viser:

Topskat 15%

Kommuneskat 45%

Sundhedsbidrag 1%

Bundskat 11.13%

Hvis tallene så således ud, ville skatten blive nedjusteret til den maksimale skatteprocent som på nuværende tidspunkt i 2019 ligger på de 52.05%.

Et eksempel på en udregning af topskat på en årsløn af 600.000 kr. ser således ud:

600.000 – 8 % arbejdsmarkedsbidrag = 552.000
Topskattegrænse – 467.300
Topskat beskatningsgrundlag: 552.000 – 467.300. = 84.700
Topskat 15 % af 84.700 = 12.705

Hvordan undgår du at betale topskat?

Hvis du f.eks. er selvstændig er der flere måde at kanalisere din overskydende indkomst på, i stedet for at give alle pengene til topskatten. Hvis vi kigger på ovenstående regnestykke, kan vi se at der er 84.700 kr. som der skal gå til topskat, det kan dog være en idé at investere disse penge i nye materialer, maskiner eller lign. Til din virksomhed, som så i sidste ende øger værdien af din virksomhed.  

Ellers kan du benytte dig af virksomhedsordningen, som giver dig muligheden for at lade de 84.700 kr. stå i virksomheden, og giver dig lov til kun at betale 22% selskabsskat af pengene.


Du kan læse mere om virksomhedsordningen, ved at klikke lige her:

https://www.startupsvar.dk/virksomhedsordningen

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948841

Hvis du ikke har din egen virksomhed, kan du omgå topskatten ved at investere i f.eks. forældrekøb af lejlighed, pensioner eller købe K/S anparter.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Hvad er topskat
Author Rating
41star1star1star1stargray